Journal titled `Extract Uittet Journael vanden Scpr Commandr Abel janssen Tasman, bij hem selffs int ontdecken van't onbekende Zuijdlandt gehouden', 1642-16431642-1643; compiled c. 1643-1647

by Abel Janszoon Tasman