Yesterday today tomorrow / [Qantas Empire Airways]1937?

by Brisbane, Qld.. : Qantas Empire Airways, [1937?].